Ưu điểm của việc giới thiệu Hệ thống HBA
Lợi ích của việc giới thiệu Hệ thống HBA
Hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chúng tôi liên tục cập nhật các tính năng mới.
Hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chúng tôi liên tục cập nhật các tính năng mới.

① Chức năng quản lý nguồn nhân lực

Đăng ký thông tin tuyển dụng, quản lý bằng chứng cá nhân, công bố thông tin nhân sự để thúc đẩy tuyển trạch viên

Thông tin được chia sẻ trong công ty và thông tin được chia sẻ trong hệ thống với các đối tác kinh doanh.

② Tạo biểu mẫu

Tạo tờ giới thiệu và sơ yếu lý lịch (tiết lộ / không tiết lộ thông tin cá nhân)

Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để xin tư cách lưu trú

(Đào tạo thực tập sinh kỹ năng, kỹ năng cụ thể, du học, thay đổi tình trạng cư trú, v.v.)

③ Tìm kiếm các tổ chức quản lý, tổ chức phái cử, trường dạy nghề, tổ chức tiếp nhận và các công ty nhân lực

④ Có thể kinh doanh không chỉ với Nhật Bản mà còn với các nước khác.

⑤ Kết hợp / tìm kiếm nguồn nhân lực và thông tin việc làm

⑥ Đăng ký trực tiếp ứng viên mới / thay đổi công việc và hỗ trợ đăng ký tuyển dụng

⑦ Sử dụng làm hệ thống cốt lõi của công ty. (Có thể tùy chỉnh)

① Chức năng quản lý nguồn nhân lực
Đăng ký thông tin nhân sự, quản lý bằng chứng cá nhân, công bố thông tin nhân sự

thông tin và xúc tiến trinh sát
Chia sẻ thông tin trong công ty và chia sẻ thông tin trong hệ thống với các đối tác kinh doanh.
② Tạo biểu mẫu
Tạo tờ giới thiệu và sơ yếu lý lịch (tiết lộ / không tiết lộ thông tin cá nhân)
Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để xin tư cách lưu trú
(Đào tạo kỹ năng, kỹ năng cụ thể, du học, thay đổi tình trạng cư trú, v.v.)
③ Tìm kiếm tổ chức quản lý, tổ chức gửi, trường dạy nghề, tiếp nhận

tổ chức, nhân sự công ty
④ Không chỉ cho Nhật Bản mà còn cho các giao dịch với các nước khác
⑤ Kết hợp / tìm kiếm nguồn nhân lực và thông tin tuyển dụng
⑥ Đăng ký trực tiếp ứng viên mới / thay đổi công việc và hỗ trợ đăng ký tuyển dụng
⑦ Sử dụng làm hệ thống cốt lõi của công ty. (Có thể tùy chỉnh)